0 items - 0,00

Usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec poskrbeti, da so zaposleni usposobljeni za varno opravljanje dela.

Usposabljanje mora biti izvedeno;

  • ob sklenitvi delovnega razmerja,
  • ob razporeditvi na drugo delo,
  • ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter
  • ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Zaposleni morajo biti  seznanjeni z nevarnostmi na delovnem mestu, ter z varnostnimi ukrepi, ki so  potrebni za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic.

Namen usposabljanja je seznanitev zaposlenih s sprejeto oceno tveganja in ukrepi s katerimi se učinkovito varujejo pred poškodbami pri delu in boleznimi, ki so povezani z delom.

Usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu se mora izvesti teoretično in praktično na osnovi Programa usposabljanja, ki je izdelano za točno določeno podjetje.