0 items - 0,00

Meritve delovnega okolja (toplotne razmere, osvetljenost)

Delodajalec mora  delavcem zagotoviti delovne pogoje, ki so varni za njihovo zdravje in življenje.

preiskavami delovnega okolja ugotovimo, ali dejanske razmere v delovnem okolju izpolnjujejo predpisane kriterije ali ne. Obseg meritev (določitev parametrov) je odvisen od posameznega delovnega okolja. Dobljeni rezultati meritev so vodilo za izvedbo ukrepov,potrebnih za zaščito zdravja delavcev na delovnih mestih.