Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja predstavlja osnovni dokument s katerim se vzpostavi sistem varnosti in zdravja pri delu v določeni organizaciji.  

Namen sprejetja izjave o varnosti je ugotovitev možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter na podlagi ocene tveganj za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar določiti ukrepe za varno in zdravo delo.

Končni cilj je zagotoviti, da ob upoštevanju preventivnih ukrepov nihče ne bo poškodovan, ne bo zbolel zaradi dela, ki ga opravlja in ne bo imel ob odhodu v pokoj nobenih zdravstvenih posledic zaradi opravljanja svojega dela.

Izjavo o varnosti je potrebno redno dopolnjevati ob npr. uvedbi novih delovnih postopkov, nove delovne opreme,… in jo usklajevati s spremembami zakonodaje.

Delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki in z njo seznaniti vse zaposlene.