Vaja evakuacije

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru morajo izvesti lastniki ali uporabniki objektov, za katere je potrebno izdelati načrt evakuacije. Izvesti ga morajo najmanj enkrat letno ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

Namen praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta je preveriti ustreznost vseh postopkov in navodil ob požaru, kaj storiti, ko se oglasi alarm, kdo bo dajal ustrezna navodila, skrbel za red in disciplino, da se v morebitni paniki ne bi kdo poškodoval, da se ne bi izhodi zagozdili z množico ljudi, ki bi hoteli čimprej zapustiti stavbo. Udeleženci vaje se seznanijo z evakuacijskimi potmi, zbirnim mestom in podobno.

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije se lahko izvede na različne načine;

  • evakuacija iz objekta;
  • evakuacija enega dela objekta;
  • ogled evakuacijskih poti;
  • ogled zbirnega mesta,….

Z rednim usposabljanjem za izvajanje evakuacije zagotovimo največjo možno varnost za vse udeležence v primeru požara oz. nepričakovanega dogodka.