0 items - 0,00

Usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, poučen o varstvu pred požarom. Program usposabljanja mora biti prilagojen potrebam in razmeram delovnega okolja v katerem se izvaja. Udeleženci se na usposabljanju seznanijo z osnovami gorenja in gašenja, nevarnostmi za nastanek požara, sredstvi za varstvo pred požarom in gašenjem začetnih požarov,…

Usposabljanje mora biti izvedeno ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, spremembi ali uvajanju nove tehnologije in periodično v odvisnosti od stopnje požarne ogroženosti objekta oz. okolja.

Stopnja požarne ogroženosti

Periodika usposabljanja

Zelo majhna požarna ogroženost

/

Majhna požarna ogroženost

/

Srednja požarna ogroženost

3 leta

Srednja do povečana požarna ogroženost

3 leta

Velika požarna ogroženost

2 leti

Zelo velika požarna ogroženost

2 leti