0 items - 0,00

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu mora delodajalec določiti in periodično (na tri leta) usposabljati osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. To je s strani delodajalca izbrana oseba oz. zaposleni delavec, ki na ravni podjetja, nadstropja, izmene … skrbi za gašenje začetnih požarov, izvajanje evakuacije in izvaja požarno stražo.

Število odgovornih oseb v podjetju se določi po naslednjem kriteriju;

Št. zaposlenih v podjetju

Št. odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Od 1 do 300

Najmanj 1 oseba

Na vsakih dodatnih 300 zaposlenih

Dodatno 1 oseba

V vsaki izmeni

1 oseba

Izpolnjen pogoj za izdelavo požarnega načrta in evakuacijskega načrta

Na vsakih 200 oseb v objektu še po 1 oseba

In kakšne so naloge oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije?

  • razumejo in poznajo nastanek in razvoj pričakovanih požarov v objektu, za katerega je oseba odgovorna,
  • poznajo delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilni aparat, notranji hidrant,…)
  • poznajo evakuacijske poti, skrbijo za prehodnost le teh in o tem obveščajo in opozarjajo ostale v objektu,
  • usmerjajo zaposlene ob vaji evakuacije oz. ob dejanski evakuaciji na evakuacijske poti, do zbirnega mesta,…