0 items - 0,00

Naloge strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v smislu pooblaščene osebe za varstvo pred požarom

Za varstvo pred požarom v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih je odgovoren lastnik ali uporabnik. Če sam nima ustreznega znanja s tega področja, lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti za to usposobljeno fizično ali pravno osebo.

V skladu s 36. členom Zakona o varstvu pred požarom so lastniki/uporabniki stanovanjskih/poslovnih objektov odgovorni za varstvo pred požarom. Če sami nimajo ustreznega znanja s tega področja, lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblastijo strokovno usposobljeno fizično ali pravno osebo.

V skladu s 13. členom Pravilnika o požarnem redu morajo lastniki/uporabniki objekta zagotoviti kontrolne preglede objekta, pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Naloge pooblaščene osebe za varstvo pred požarom;

  1. Spremljanje predpisov iz požarnega varstva, svetovanje in strokovna pomoč pri urejanju požarnega varstva, sodelovanje z inšpekcijskimi organi.
  2. Vodenje predpisanih evidenc, njihovo usklajevanje z uporabnikom in sestava poročil o stanju in problemih požarnega varstva.
  3. Svetovanje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju opreme za varstvo pred požarom
  4. Opravljanje notranjega nadzor nad izvajanjem ukrepov za varstvo pred  požarom.

Opravljanje nalog pooblaščene osebe za varstvo pred požarom, ki zajema tudi kontrolne preglede objekta iz vidika požarnega varstva lahko, s podpisom pogodbe, zaupate tudi nam.