0 items - 0,00

Meritev in vzdrževanje elektroinštalacij

elektro_instalacija-1

Slabe ali dotrajane električne napeljave so pogost vzrok za nastanek požara in velik povzročitelj poškodb na delovnem mestu. Z rednim pregledom elektro inštalacije poskrbite za večjo varnost zaposlenih in nemoteno delovanje podjetja.

Redni pregled električne inštalacije obsega pregled, preskus in  meritev električnih inštalacij.

Roki za redni pregled električnih inštalacij;

  • V stavbah je potrebno izvesti redni pregled električnih inštalacij v roku, ki ni daljši od 8 let.
  • V stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, je potrebno izvesti redni pregled električnih inštalacij v roku, ki ni daljši od2 let.
  • V stanovanjskih stavbah, je potrebno izvesti redni pregled v roku, ki ni daljši od 16 let.

Končne roke za pregled določi preglednik – merilec elektro inštalacij, in sicer glede na njihovo stanje.

Izredni pregled električnih inštalacij se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki vplivajo na njihovo varnost.

Po opravljenem pregledu dobite zapisnik z navedenimi meritvami, ugotovitvami in predlogi za sanacijo stanja.

Redni pregled in vzdrževanje strelovodne naprave ( sistem zaščite pred  strelo )

Strelovodna naprava oz sistem zaščite pred strelo mora biti projektiran, izveden in vzdrževan tako, da odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih posledic ter pri tem ne povzroča iskrenja in električnih preskokov, ki bi lahko povzročili požar.

Redni pregled strelovodne naprave obsega vizuelni pregled, preskus in meritve. Perioda za rednih pregledov zaščitnih nivojev IV ( običajni objekti ) je 4 leta.

Po opravljenem pregledu dobite zapisnik z navedenimi meritvami, ugotovitvami in predlogi za sanacijo stanja.