Regresni zahtevek

logo_zzzsRegresni zahtevek. V zadnjih letih pogosto slišimo to besedno zvezo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod)  je pristopil k intenzivnemu uveljavljanju in seveda izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi delovnih nezgod. Regresne zahtevke lahko Zavod uveljavlja proti delodajalcem in delavcem!

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006), lahko Zavod od delodajalca zahteva povrnitev škode zaradi delovne nezgode v naslednjih primerih:

1. Če je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica tega, da niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

2. Če nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni bila sposobna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom.

3. Če je škoda nastala zato, ker Zavod ni dobil podatkov, ali pa je dobil neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pravica do zdravstvenega zavarovanja.

Težko je govoriti o točni višini regresnega zahtevka, saj je le-ta odvisna od obsega zdravljenja, samega stroška za zdravljenje in drugih storitev, ki jih je potrebno opraviti v času zdravljenja. Zavod za zdravstveno zavarovanje zahteva dejansko škodo oz. premoženjsko škodo, ki jo je utrpel zaradi zdravljenja osebe. Poleg že  omenjene premoženjske škode pa Zavod zahteva tudi povrnitev izplačanih denarnih nadomestil in drugih dajatev za poškodovano osebo.

Da bi se izognili nezgodam pri delu in posledično regresnim zahtevkom, morajo biti izvedeni ustrezni ukrepi tako s področja varnosti in zdravja pri delu kot tudi ostali ukrepi, ki bi lahko zmanjšali možnost nastanka poškodbe na delovnem mestu.

Postavite zdravje in varnost na delu na prvo mesto!

Nudimo vam strokovno pomoč pri reševanju regresnih  zahtevkov ali še bolje: Pokličite nas pravočasno in ob prejemu regresnega zahtevka ne boste imeli problemov.