0 items - 0,00

Prijava kratkotrajnih nevarnih del na višini več kot 2 metra

regresV letu 2013 bo Inšpektorat RS za delo izvajal poostren in usmerjen nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (glejte priponko).

Vsi izvajalci kratkotrajnih, nevarnih del bodo od 01.03.2013 morali vsa dela, ki se izvajajo na višini več kot 2m pred pričetkom del prijaviti na predpisanem obrazcu krajevno pristojni (glede na kraj dela) območni enoti Inšpektorata RS za delo (obrazec)

Vse prevečkrat se namreč dogaja, da se pri kratkotrajnih gradbiščih ne upoštevajo zahteve za varno delo, zaradi česar se poveča možnost za nezgodo pri delu in ogrožanje mimoidočih.

Ne glede na to ali ste delodajalec z zaposlenimi ali samostojni podjetnik, ki delo opravlja sam, morate imeti urejeno dokumentacijo iz varnosti in zdravja pri delu v skladu z zakonodajo, prav tako pa morate upoštevati tudi zahteve iz IV. priloge, Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05). Za zagotovitev  minimalnih zahtev varnosti in zdravja pri delu morate imeti izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja s pripadajočo dokumentacijo.

Več si lahko ogledate na naši spletni strani.

Preglejte svojo dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu.  Ali imate izdelano oceno tveganja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11), veljavna zdravniška spričevala, izpite iz varnosti in zdravja pri delu? Ali veste, da morate zaposlenim zagotoviti osebno varovalno opremo in varno delovno opremo, ki je periodično pregledana?

Z upoštevanjem zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu boste svoje delo opravljali brezskrbno saj boste zmanjšali možnost nastanka nezgode pri delu, izognili pa se boste tudi visokim kaznim v primeru obiska inšpektorja.

V primeru, da dokumentacije nimate ažurno urejene nas pokličite, da vam bomo strokovno svetovali ter manjkajočo dokumentacijo izdelali.

V primeru zgoraj navedenih napovedanih inšpekcijskih nadzorov, bo šlo predvsem za kratkotrajna gradbišča, ki sicer ne izpolnjujejo zahtev iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/2005).

V primeru, ko gre za gradbišče, ki izpolnjuje zahteve  iz omenjene uredbe je dolžnost izvajalca del, da uredi gradbišče in vso pripadajočo dokumentacijo, kot je to navedeno tukaj.