0 items - 0,00

Izkoriščanje sončne energije s pomočjo sonca

soncna_elektrarna_1Vse več ljudi se odloča za izgradnjo sončnih elektrarn na svojih objektih. Gre za »zeleno« energijo, ki pri proizvodni električne energije ne onesnažuje okolja. Manj znano pa je dejstvo, da lahko na sončnih elektrarnah pride tudi do požara, ki je zaradi prisotnosti električne napetosti zelo nevaren za gašenje.

Kaj mora lastnik oz. uporabnik sončne elektrarne storiti, da pri gašenju ne bi prišlo do nepotrebnih žrtev in obenem zmanjšati možnosti nastanka požara?

Zakonodaja na področju požarne varnosti določa, da mora vsak lastnik oziroma uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta, ki je opremljen s sončno elektrarno in je povezano na javno električno omrežje, izdelati požarni načrt.   

Zaradi višje sile ali slabe izvedbe včasih pride do požara na sončni elektrarni. Zaradi neobveščenosti gasilcev, da je na objektu nameščena sončna elektrarna oz. nevednosti, kje se jo lahko izključi, so znani tudi primeri smrtnih žrtev med gasilci. Za zmanjšanje verjetnosti takšnih tragičnih primerov je potrebno izdelati požarni načrt in ga oddati območni gasilski brigadi, da se lahko gasilci v primeru požara ustrezno zaščitijo. Izdelati ga je potrebno za vse objekte, četudi gre za enostanovanjsko hišo.

Požarni načrt je informacija gasilcem o sončni elektrarni, izvedeni na objektu, in služi kot pripomoček v primeru požara ali nesreče. Za izdelavo požarnega načrta je potrebno opraviti ogled objekta in okolice ter pregled projekta za gradnjo sončne elektrarne. Projektiran mora biti v formatu A3 ali A4, oz. v merilu, ki zagotavlja ustrezno preglednost.

Požarni načrt mora predvsem vsebovati:

 – lokacijo  PV generatorjev,

– shematski prikaz napeljave v objektu,

– prostore v zgradbi,

– razvidni morajo biti požarni sektorji (če obstajajo),

– zračni posnetek stavbe,

– Risbe morajo biti narisane v tlorisu in stranskem risu. 

V primerih, ko je bila sončna elektrarna postavljena pred 21.05.2011 Pravilnik o spremembah in o dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS, št. 34/2011) določa, da je potrebno v prehodnem obdobju dveh let izdelati požarni načrt po zaključni fazi izvedbe sončne elektrarne. Zato morate, če imate sončno elektrarno izdelano pred tem datumom, nujno poskrbeti za izdelavo požarnega načrta, saj boste drugače ogrožali vsakogar, ki bo hotel objekt gasiti z vodo.  

Bi radi imeli izdelan požarni načrt vaše sončne elektrarne in ne veste kako? Mi poskrbimo za celovito izdelan požarni načrt, ki ga predamo tudi vaši območni gasilski enoti.