0 items - 0,00

Določitev zbirnih mest ob evakuaciji

zbirno_mesto_1Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS, št. 34/11) je potrebno zbirna mesta, določena v načrtu evakuacije in na prostem, kjer je to možno, označiti z znakom za zbirno mesto najkasneje do 1. januarja 2013.

Najprej seveda pomislimo: »Zopet neka »nora« administrativna ovira!« Vendar, zamislimo si, da se nahajamo v objektu, ki ga ne poznamo dobro. Ob evakuaciji sledimo toku ljudi, da zapustimo prostore. Kaj pa sedaj, ko smo zunaj objekta? Kaj je naša dolžnost? Ali kar zapustimo prostor in odidemo?

Na podlagi zakonskih zahtev mora vsak delodajalec določiti osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Te osebe imajo ob požaru in drugih izrednih dogodkih vnaprej določene obveznosti. Mednje sodi tudi preverjanje, če so vse osebe prišle varno na prosto. Kje pa naj išče vse evakuirane osebe? Preprost odgovor je ob tabli, ki označuje zbirno mesto. Mesto mora biti označeno na taki lokaciji, da ne ovira samega poteka intervencije ter niso ogrožena življenja evakuirancev.

 Potrebujete znak za zbirno mesto?

Cena 15,50 EUR + DDV. Brezplačna dostava po pošti.

Za naročila se obrnite na nas.